Priser

Prisen for LA18 er endnu ikke fastsat – vi afventer budgetgodkendelse – men vi gør alt hvad vi kan for at holde prisen på deltagelsen til LA så langt nede som muligt – uden at gå på kompromis med kvaliteten af arrangementet –

Lige så snart vi kan melde prisen ud, åbner vi også for tilmelding – det annonceres på dlrk.dk samt på facebook